تاریخی ایراندر کتاب اساطیر تاریخی ایران به شهر اوشی شی اشاره شده از شهرهای دوره ماد که با شهر فامنین مطابقت داده شده است.این کتاب نوشته محمدجوادکهلان است که دز کشور سوئد چاپ شده است و یه معرفی جغرافیای تاریخی ایران در دوره باستان می پردازد.

منبع اصلی مطلب : شهر زیبای من فامنین
برچسب ها : تاریخی ایران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : فامنین باستان